Revolution Renaissance, back to the future.

Every possible REVOLUTION to destroy the monetary BEAST system.

Alt for Norge - Thomas Hårfagre

Stammene: Nordisk Urinnvåner Felleskap (NUF)

Hei kjære venn. Alle er venner, dyrebare, og alle har sitt hjem. Er du lys-blond, rødhåret, eller bare opptatt av Nordiske verdier, kultur og historie, så velkommen. Du er homo-sapiens mest unike etnisitet, samt den minste minoritet i verden. Velkommen til ditt rettmessige land som ble tatt fra oss, vårt forfedre-hjem. Jeg er Thomas, (Thomas Hårfager) , og jeg vil ikke klippe håret før jeg har funnet min stamme. Kanskje du er en Nordisk ur-innvåner som meg, har grett over ditt land? Og kanskje du søker sosiale og mentale støttekontakter for hva du går igjennom som en ensom misforstått urinnvåner? Du har ingenting å frykte. Det er ingenting galt med deg, og du er ikke alene. Velkommen hjem til Stammen.

Jeg pleier ofte å si at en Nordmann husker ikke hvem han er før han ser sammen med sin stamme inn i bålet under lavoen til historier om forhistorisk urtid... Hvordan ble vi til? Hvem var vi historisk sett, og hva er vår edle rolle i fremtiden; er spørsmål alle søker svar på, og som forener oss som individer i NUF.

Det Germanske folk har ofte blitt kalt ¨Ariere¨, som betyr ¨edelt folk¨ på Urdu, i India, en term jeg personlig liker, men som vi ikke bruker vi ikke er brun-hudete Indere, og vårt opphav er uklart, men sikter til Stjernene.., noe som fasinerer oss.

Vi kaller oss Stammene: Nordisk Urinnvåner Felleskap. Vårt mål er sammenliknbart med de Amerikanske Indianer-reservat i USA, og vi er ergo ikke rasister, dvs hvite supremister, som Wikipedia definerer som ¨tro om at ens etnisitet gir rett til å dominere over andre¨ i form av slaveri, i motsetning til Islam, og Jødedommen hvor begges hellige skrifter krever alle andres totale underkastelse i form av slaveri eller skatt. Stein-alder kulturer fra før Vikingtiden som introduserte bank-system, skatt og kongedømme mens de fleste Germanere levde fredelig i stammer, nakne under stjernene med blomsterkranser... Vi er imot påtvungne kulturer vi opplever som fiendtlige til menneskebarnets naturlige kompass. Kulturer Viking-Norge, og Germania ble underkastet gjennom blodige kriger. Kulturer med kunstige intelligenser som bank-system, og ett Jødisk makt-apparat som alene tjener sin egen menneske-fremmede eksistens. Kulturer hvor alvorlig rasisme er sosialt og religiøst påtvunget barn, og innlemmet i samfunnets daglige praksis, noe jeg kan kvotere fra både Talmud og Koranen vi lever i opposisjon til. Legg merke til at det ikke finnes en eneste nasjonalistisk, fascistisk suveren hvit stat igjen i verden, i motsetning til Israel, og utallige Islamske stater som politisk-historisk må defineres som rasistisk-fascistiske, med politikk, og propaganda identisk med Nazi-Tyskland, som vi fordømmer. Vi vil hverken ha noe med Islam, Israel, eller Nazi-Tyskland å gjøre, fordi vi er bønder, barn av Jorden, og har ikke noe å forsvare oss med mot Satans stygge makt-apparat. Til tross for det løgnaktige utdannings-system har menneskebarnet gjennom internett fått tilgang til avansert forhistorisk teknologi, urte-medisin, og til-og-med fri elektrisk energi, takket være forskere som ofret livet sitt for menneskeheten, og kan nå ta tilbake sine eldgamle daler som utopiske, futuristiske samfunn i symbiose med naturen. Alt vi vil er å ha ett alveland, og være i fred i landet til våre forfedre.

Hvem vi er.

Vi er nasjonal-romantiske patriotiske menn, og kvinner av godt omdømme med Norsk urinnvåner utseende, som liker å treffes for å diskutere vår hobby og interesse. Vi er ikke politisk, eller religiøst affiliert, da vi er ett stammesamfunn av etniske likesinnede, ikke politikk, men opprettholder frihetens lov over vilje, kropp og økonomi som liberalister etter naturfilosofi, sunn fornuft, anarki, kommunatirisme og contributionism inspirert etter den mal Sacha Stone`s New Earth Nation, og Michael Tellinger`s Ubuntu program skisserte som vi ser som det eneste reelle måten å forlate ett menneskefremmed verdens-samfunn av økende økonomisk, politisk, informativ, og digital kontroll over menneskebarnets uskyldighet. Vi oppfordrer alle mennesker til denne frihet i sine egne territorier, det være seg neste dal eller Zimbabwe.

En urinnvåners menneskerett.

Det finnes tusenvis av Moskeer for Muslimer bare, Synagoger for Jøder bare, for ikke å snakke om millioner utenlandske (jødiske, asiatiske, arabiske, osv) , spesielt Afro-Amerikanske gjenger, og Afro-Amerikanske kirker, og religiøse samfunn i milliontall både i Norske ghetto-samfunn, men hovedsakelig i USA, og også over hele verden. Tenk over det…, Men at Norge ufrivillig mistet sin stammeidentitet, religion, ble undertvunget Katolsk, Dansk, og Svensk okkupasjon i 900 år, og at vår etnisitet statistisk sett vil dø ut, overtatt av innvandrere som statistisk sett voldtar 10 ganger så ofte som en Nordmann av etnisk opphav er det ikke plass til.

Er det ikke plass nok i verden til at alle kan dyrke jorden, leve i mangfold, og ha sitt hjem som er sitt? Vi i Ubuntu, New Earth Nation, og NUF tror det, og vi har de medisinske og teknologiske løsningene som bekrefter at det er på tide å forlate verdens-samfunnet for å deles opp i celler, med mindre du er hypp på sentralisert makt. Er ikke det å forsvare sitt folk, sin kultur, og sitt land vår menneskerett ifølge FN`s traktat om menneskerettigheter artikkel 2 og videre??? Allikevel kalles dette samfunn for mangfold??? Tenk over at til tross for vår åpne kjærlighet mot innvandrere, som danner ghettoer (rasistiske samfunn), finnes det ikke ett eneste samfunn for etniske Europeere i hele vesten som ikke blir stemplet som rasistisk, en term som magisk sett bare angår hvite, noe som er rasistisk, og brudd på lik menneskerett og verdighet som de siste urtids-Europeere: Oss Nordiske.

Tenk historisk, naturfilosofisk og barnslig: Hva betydde mer enn språk, stamme, etnisitet, religion og land? Hva er ett folk uten folketunge? Ett land hvor borgere ikke engang kan prate med hverandre, og frykt for sharia-Islam dominerer gatene, annet enn en bank-okkupert stat i en bank-føderasjon kalt the New World Order, eller kulturisk sett ett ¨post-moderne materialistisk globalt Amerika¨ hvor penger, makt, og sex har erstattet de humanistiske grunnprinsipp til etniske Europeere. En Amerikansk verden av tvilsom lobbyvirksomhet som hverken Muslimer eller Europeere liker??? Og til tross for ghettofiserte utenlandske ¨no-go-zones¨ som i Tyskland og England, hvor de har Sharia-domstoler, skoler og kvartal, har ikke vi lov til ett eneste langhus eller ¨only Nordic societies¨, eller ¨nordic only-go-streets¨ uten å bli kalt rasister, selv om vi er urinnvånere fra over 4000+ arkeologiske år med varierende grad av etnisk kultur?

Vi er ikke Nazi-Tyskland, var aldri en del av Nazi-Tyskland, så hvordan kan vi dømmes for rasisme når vi simpelthen er urinnvånere som betaler prisen for Amerikas finans-Imperiums krigshisseri??? Hva er vi annet enn de Allierte, med tanke på at tidligere Amerikansk president George H.W Bush, og filantropist Henry Kissinger advokerer en ¨New World Order¨, en term åpenbart tatt ifra ¨Nazism¨ som betyr ¨Ny Orden¨ eller ¨New Order¨ oversatt fra Tysk. Min tippoldefar Hans Holst (adels-slekt) Fleischer (stormester og direktør for Kristiania spikerverk) sin fetter var norske General Carl Gustav Fleischer som var den første til å avansere mot den Tyske krigsmaskin under hele andre verdenskrig. For det ble han likvidert av den evige lobbyen, noe de kalte ¨selvmord¨.

Som min familie ikke taler høyt om. Det er opp til oss.

Hva er en nasjon uten en nasjonalitet? Og hva har hatt større historisk betydning enn etnisitet og religion? Hva er ett land uten landegrenser? Dette er ufeilbarlige, tidsriktige spørsmål fra gråtkvalte urinnvåneres fortiede skrik som ikke mottar sosial, og mental terapi, og møter ett fryktsamfunn hvor ingen tør å snakke om det samme, og det er politisk ukorrekt å si at en hvit urinnvåner er mer hvit enn en svart nordmann, eller at en ikke har lyst til å assosieres med utenlandske opprinnelser, mens det motsatte er greit grunnet lov-verket i Islam og Jødedommen. Hundretusenvis av urinnvånere lider post-traumatiske stress, og alvorlige psykiske lidelser idet landet deres blir tatt fra dem av ett stats-system som fremmedgjør, og ugleser følelsene til urinnvånerne!

Dette kan ikke Alliansen, de Allierte akseptere.

Ti-tusener av urinnvånere sprekker i ungdommen, får emosjonelt sammenbrudd, og faller ut av utdannings-systemet, ofte inn i rusmisbruk, noe jeg selv gjorde takket være Staten, og ofte inn i Nazistiske miljø som oppfostrer hat, og misbruker nasjonal-romantikkens sanne navn, noe vi ser over hele Europa, noe vi er ett vennlig ikke-rasistisk alternativ til for å støtte urinnvånerne terapeutisk, som snart er en minoritet, og minne dem om menneskerettighetene; at du skal være stolt over å være stolt, at innvandrere skal være stolt over at du er stolt, og hjelpe deg å knytte sosiale bånd for mental terapi frem til vi får vårt eget reservat. Vårt land, som er ett drømmeland.

NUF aksepterer ikke disse grove krenkelser av urinnvåneres følelser som statlig begås planlagt på kontinental skala av lobbyen på vegne av mammons mestre. NUF krever sitt eget reservat utenfor ¨forced integration policies¨ med innskrenket statlig autoritet på linje med urinnvånere i Amerika. Blonde, og rødhårede er tross alt den etnisitet som utseendemessig stikker seg mest ut iblandt menneskerasen, er den minste minoritet i verden, og har en laber prognose på ett par hundre år før den dør ut. Verdens-samfunnet må høre NUF, og se til at en slik katastrofe mot menneskerasens stolte enhet og mangfold ikke inntreffer…

Og mens nattens, og innvandrernes Gud, Loke/Set/Satan har tusner av Sataniske kirker, finnes det snaut ett eneste sol-tempel av de blonde som ble sett på som Solstammen, historisk sett, noe sted i Europa eller verden overhode. Solens eldgamle folk har ingen nasjon, ingen stamme, ingen landsby, eller noe samfunn, tempel, eller medieorganisasjon, overhodet, i noe land, eller i noen form noe sted i hele den vide verden. Derfor tar vi gråtkvalt initiativ mot det 21ste århundres groveste rasistiske forskjellsbehandling ved opprettelsen av NUF, for å forsikre ett fremtidig multikulturelt samfunn hvor det etniske mangfoldet, og kultur bevares.