Revolution Renaissance, back to the future.

Every possible REVOLUTION to destroy the monetary BEAST system.

Spørsmål og svar:

Hvem vi er.

Vi er en norsk grasrotbevegelse med opphav og support fra Alliansen partiet, onlyresultscount, Vatikanet og UBUNTU etter initiativ fra E.T (meg).

Formålet ved NUF.

1. Å treffes for å utveksle og utforske Nordisk kultur, historie og opphav gjennom regionale felleskap kalt ¨Stammer¨ (etter Nordisk skikk og tradisjon) og lokale felleskap kalt ¨langhus¨ (etter høvdingsetet til Vikinger) hvor medlemmer får ta ett nytt mellomnavn (etter nordisk skikk). Vi er sådan ett blidt selskap med fokus på sosial hygge som støttekontakt for ensomme ulver.

2 Vi vil danne ett medieselskap for både mainstream og alternative Nordisk Kultur, arkeologi og Historie, med mål om å utgi magasin en gang i måneden,

3 Som en del av visjonen til Michael Tellingers UBUNTU, Sacha Stone`s New Earth Nation, og med ambisjon om selvernærte samfunn og privatskoler, ser vi ingenting imot å skrive en reform av all vitenskap blant annet historie, fysikk og kosmologi da vi mener denne bevisst er konstruert med hull vi mener er åpenbare for en som simpelthen ser David Wilcock`s Wisdom Teachings på det alternative mediebyrået www.gaia.com ,

3.2 bygge en modell for fremtiden gjennom ett urinnvåner-reservat for spesielt den truede lys-blonde og rødhårede stamme/etnisitet med selvstendige lover, privatskoler, teknologi, medisin, økologi og strøm, samt en eksport-avtale av disse, noe som er vårt krav etter oven-nevnte rasistiske trussel, og forskjellsbehandling av vårt folk, samt at Noreg ble forent under Katolisismen og Kongedømme ved sverd uten Stammenes aksept. Som personlig, truet lys-blond, en etnisitet som statistisk snart vil forsvinne under havet av rasisme, ønsker jeg, og har alltid ønsket å skape noe så fredelig som ett alveland, for hvorfor skal andre etnisiteter og religioner idealisere seg selv, og ikke oss???

3.3 Ett av målene med vårt natur-reservat er å gjenopprette svinnende Nordisk, blond, og rødhåret identitet og stolthet for fremtiden, litt som Svalbard Seedbank, ved å samle, og gjenopprette de opprinnelige nordiske stammer av dem som historisk sett ble kalt Himmelfolket; De med lyst blondt hår (gull/lys/sol/løve-stammen (løven er det eneste dyr med blondt hår)) som var det siste folk å emigrere til Norden, i før-Middelalderen, ifra Tyrkia, samt de ekte rødhårede (ild-stammen) som historisk dominerte Østlandet med hele stammer av bare rødhårede, men som ble spredt etter Svartedøden, og dem med sort og brunt hår: Sølvstammen. (fordi de er hvite, men har sort hår og tilhører månen.)

De rødhårede og blonde tilhører de eldgamle etnisk-hvite kultene Illuminati (Solkulten fra latinsk ¨lux¨), mens de brune og svart-hårede tilhører Luminari. Den eldgamle månekulten fra latinsk ¨Luna¨. I N.U.F tror vi at Satan, lysets fiendes Illuminati slettes ikke er oldtidens åndelige Illuminati, men ett materialistisk finans-imperium av Mørke-Kulten (Guden Set) som ser nordiske urinnvånere, Guden Horus (Lucifer/Lyset) og hans Illuminati orden, som sin fiende, og har derfor laget plagiat ved å monopolisert termen Illuminati for å gjøre lys til mørke og mørke til lys. For å beseire Jesus, Lucifer, og Illuminati-solkulten hans, har lobbyen som tilhører Satan gjennom Dante Alighieri, gjort lysets kult om til mørkets kult, og gjort Jesus om til Lucifer, og Lucifer om til Satan. Mørke gjemmer seg alltids i lyset. Solkultens farger har tradisjonelt vært rødt og gull (se f.eks Knights Templar, Roma og Vatikanet) , mens månekultens farger er hvitt, blått og sølv. (Se EU, Israel etc)

Vi ser de blonde løvene som himmelfolket, og tror blå øyne esoterisk symboliserer evig ungdom (de fleste babier har blå øyne) , himmelens farge, sjelens dype vann (havet, sjøen) , mens det blonde håret representerer, og historisk representerte solguden, solen og lyset, så som vår hud. I kjærlighet.

Hvor vi står politisk og ideologisk.

Vi er har ingen enhetlig politisk opinion i NUF, men de fleste av oss er nasjonal-romantiske, ultra-liberal-anarkistiske (i termen tradisjonell/økonomisk liberalisme alla partiet Liberalistene) , og kommunatiristiske overlevelses-felleskap (bønder og jegere) basert på contributionism definert av Michael Tellinger`s UBUNTU som ¨deling av ressursers naturlige verdi uten å involvere ett medium som penger/valutta.¨

Vårt syn om religion.

Religiøst sett er vi inter-religiøse så lenge du går med på løvens lov av kilde, kjærlighet og lys/ild slik den er definert i boken ¨The Scientific Religion of the Sun, and the (ontological and metaphysical) law of Source, Love and Light¨ av Adam Oseth Isa (E.T, myself). En vitenskapelig religion basert på ¨evolutionary creationism through bion bio-genesis¨ demonstrert av Wilhelm Reich, og Dr. James DeMeo, en åndelig tilnærming av fysikkens verden, astrologi, samt tre-enigheten: Kilde-felt/eter, kjærlighet og lys. Vi tror også på forhistoriske Nordiske (hvite, blonde og rødhårede) kjemper, og avanserte, forhistoriske, Nordiske skipsfart-sivilisasjoner, sist basert i det Nordiske Egypt og Sumer, men også Sør-Amerika til Kina og India. Forskning inn i det historiske samt forhistoriske dypet av våre forfedres religiøsitet, lingvistikk, arkeologi, kjempe-arkeologi, hvite og blonde kjempe-mumier, og selvfølgelig vår egen tilnærmede identiske etnisitet (se f.eks ¨Tut Ankh Amon¨) gir enstydig bevis på at våre forfedre, Vikingene, var siste etterlevning av dette globale skipsimperium til våre forfedre, som oftest omtales som ¨Gudenes presteskap¨ i oldtidens tekster, og slik det detaljeres i alternativ arkeologi, samt i bøkene av Zechariah Sitchin, Michael Tellinger, med mere, og Lara Atwood i hennes bok ¨The Ancient Religion of the Sun, and the Lost Civilization of the Sun.¨

Vi aksepterer alle andre religioner som har etnisk tilhørighet til Norden og Europa, eller har historisk legitimt innhold i sine hellige skrifter, samt vitenskapelig, naturfilosofisk, metafysisk og ontologisk validitet, inkludert Åsatru, Zuisme, min egen religion om Kilde Kjærlighet og Lys, som ikke har noe navn lengre, Thelema, Messiansk Jødedom slik jeg detaljerer i min bok Reformation of Christianity, Kristendom, Gnostisisme, Hinduisme, Buddhisme, og alle andre religioner enn Islam, som faller utenfor den oven-nevnte vitenskapelige-teses validitets-test, og sees på som en primitiv gjenfortelling av før-Islamske Bibelske historier som Muhammad (fred være med ham), historisk sett ikke hadde noe forhold til, eller kvalifikasjon om til å berette. (Se Apostate Prophet på YouTube.)

Medlemmer får en mail med noen av mine PDF-bøker, ressurser og linker. Ta kontakt med stammen, eller start din egen stamme.